Tuesday, December 25, 2012

Christmas 2012

Happy Holidays, Everyone!!!

We had a lunch gathering over my sister's house.

Shrimp salad in wonton cup


Banh it la gai - Sticky rice with green bean and coconut fillings


Deep fried Taro with minced shrimps

 Yule log cake

Veggies with seafood soupThe whole table - Peking Imperial pork, Roasted Pork, Banh hoi?, Cha? lua., Tom chie^n khoai mo^n, ba'nh bo` ha^'p, and salad.

Desserts: banh choux, cup cakes, banh bo ha^'p, xo^i nu*o*'c, and tofu with coconut milk.

Happy Holidays to you and your family!

1 comment:

KK said...

Hello sis TrucVy ơi,

Hình như là blogspot có bug mấy tuần nay thì phải. Vì rõ là post current nhất của Kk không phải là Chè Phổ Tai và Dừa Non. Thế mà ở trang nhà TrucVy (list blog của TrucVY) hiện ra là vậy đó. Kk tưởng kk dọc phá gì bậy bạ. kk thử set lại đủ cách nhưng vẫn không có gì thay đổi. Giờ chỉ có cách là sis TrucVy lấy link KK ra, rổi bỏ vào lại xem nó có work không ha. Chúc sis TrucVy một đêm an lành.