Sunday, May 16, 2010

Weekend Cooking


I did not go anywhere this weekend and I was in the mood to cook.

bu'n cha? ca'


cup cakes

ba'nh chuo^i' ha^'p


egg rolls


Nem

ba'nh du'c

bu'n cha?y gio`

fish sauce


Mussels with white wine


Chicken

cha? lua.

Cheesecake (pandan flavor)


banh tie^u

cut

Enjoy!

4 comments:

PlumLeaf 李葉 said...

All in a wkend?!!?

My you were busy! You must be all cooked out! That certainly was a lot of tasty looking food!

Zoe said...

Yes. I am crazy right? No wonder I was exhausted the next day.

SweetChocoGirl said...

wa,em ngưỡng mộ chị wá! Hôm nay em đang kím recipe làm bánh bò nướng thì thấy web chị. Chị giỏi wá, bít làm nhìu món Việt và Hoa ngon wá. Em ở Mĩ, tiểu bang Illinois nhìu khi thèm món Việt hông có bán phải tự làm. Anh Joe may mắn wá, được vợ thương nấu ăn đồ ăn ngon cho hoài.

SweetChocoGirl said...

wa, em ngưỡng mộ chị wá à. Em noob bít nấu số l